BibTeX record journals/stt/WalterERK17

download as .bib file

@article{DBLP:journals/stt/WalterERK17,
 author  = {J{\"{u}}rgen Walter and
        Simon Eismann and
        Nikolai Reed and
        Samuel Kounev},
 title   = {Providing Model-Extraction-as-a-Service for Architectural Performance
        Models},
 journal  = {Softwaretechnik-Trends},
 volume  = {37},
 number  = {3},
 year   = {2017},
 url    = {http://pi.informatik.uni-siegen.de/stt/37\_3/./01\_Fachgruppenberichte/SSP2017\_proceedings/02\_Providing\_Model-Extraction-as-a-Service\_for\_Architectural\_Performance\_Models.pdf},
 timestamp = {Thu, 12 Mar 2020 11:25:05 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/stt/WalterERK17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics