BibTeX record journals/jstsp/TiengUGHCV08

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jstsp/TiengUGHCV08,
 author  = {Quang Minh Tieng and
        Peter Ullmann and
        Graham J. Galloway and
        J{\"{u}}rgen Hennig and
        Gary J. Cowin and
        Viktor Vegh},
 title   = {An Approach of Deriving Relative Sensitivity Profiles for Image Reconstruction
        in {MRI}},
 journal  = {{IEEE} J. Sel. Top. Signal Process.},
 volume  = {2},
 number  = {6},
 pages   = {817--827},
 year   = {2008},
 url    = {https://doi.org/10.1109/JSTSP.2008.2006719},
 doi    = {10.1109/JSTSP.2008.2006719},
 timestamp = {Thu, 09 Jul 2020 22:40:15 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jstsp/TiengUGHCV08.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics