BibTeX record journals/jocs/MinkTNK16

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jocs/MinkTNK16,
 author  = {Albert Mink and
        Gudrun Th{\"{a}}ter and
        Hermann Nirschl and
        Mathias J. Krause},
 title   = {A 3D Lattice Boltzmann method for light simulation in participating
        media},
 journal  = {J. Comput. Sci.},
 volume  = {17},
 pages   = {431--437},
 year   = {2016},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.jocs.2016.03.014},
 doi    = {10.1016/j.jocs.2016.03.014},
 timestamp = {Tue, 25 Feb 2020 09:01:01 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jocs/MinkTNK16.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics