BibTeX record journals/jib/HeimannNK10

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jib/HeimannNK10,
 author  = {Dennis Heimann and
        Jens Nieschulze and
        Birgitta K{\"{o}}nig{-}Ries},
 title   = {A flexible statistics web processing service - Added value for information
        systems for experiment data},
 journal  = {J. Integr. Bioinform.},
 volume  = {7},
 number  = {1},
 year   = {2010},
 url    = {https://doi.org/10.2390/biecoll-jib-2010-140},
 doi    = {10.2390/biecoll-jib-2010-140},
 timestamp = {Tue, 14 Jul 2020 14:27:46 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jib/HeimannNK10.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics