BibTeX record journals/eceasst/WimmerKRSSCGL11

download as .bib file

@article{DBLP:journals/eceasst/WimmerKRSSCGL11,
 author  = {Manuel Wimmer and
        Angelika Kusel and
        Werner Retschitzegger and
        Johannes Sch{\"{o}}nb{\"{o}}ck and
        Wieland Schwinger and
        Jes{\'{u}}s S{\'{a}}nchez Cuadrado and
        Esther Guerra and
        Juan de Lara},
 title   = {Reusing Model Transformations across Heterogeneous Metamodels},
 journal  = {Electron. Commun. Eur. Assoc. Softw. Sci. Technol.},
 volume  = {50},
 year   = {2011},
 url    = {https://doi.org/10.14279/tuj.eceasst.50.722},
 doi    = {10.14279/tuj.eceasst.50.722},
 timestamp = {Tue, 25 Aug 2020 16:49:25 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/eceasst/WimmerKRSSCGL11.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics