BibTeX record journals/corr/cs-AI-0106044

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/cs-AI-0106044,
 author  = {Yair Even{-}Zohar and
        Dan Roth},
 title   = {A Sequential Model for Multi-Class Classification},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {cs.AI/0106044},
 year   = {2001},
 url    = {https://arxiv.org/abs/cs/0106044},
 timestamp = {Fri, 10 Jan 2020 12:58:30 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/cs-AI-0106044.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics