BibTeX record journals/bib/PuYLTGZFXSLYZCC20

download as .bib file

@article{DBLP:journals/bib/PuYLTGZFXSLYZCC20,
 author  = {Juncai Pu and
        Yue Yu and
        Yiyun Liu and
        Lu Tian and
        Siwen Gui and
        Xiaogang Zhong and
        Chu Fan and
        Shaohua Xu and
        Xuemian Song and
        Lanxiang Liu and
        Lining Yang and
        Peng Zheng and
        Jianjun Chen and
        Ke Cheng and
        Chanjuan Zhou and
        Haiyang Wang and
        Peng Xie},
 title   = {{MENDA:} a comprehensive curated resource of metabolic characterization
        in depression},
 journal  = {Briefings Bioinform.},
 volume  = {21},
 number  = {4},
 pages   = {1455--1464},
 year   = {2020},
 url    = {https://doi.org/10.1093/bib/bbz055},
 doi    = {10.1093/bib/bbz055},
 timestamp = {Fri, 14 May 2021 08:33:00 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/bib/PuYLTGZFXSLYZCC20.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics