BibTeX record journals/amai/BuchsbaumKV91

download as .bib file

@article{DBLP:journals/amai/BuchsbaumKV91,
 author  = {Adam L. Buchsbaum and
        Paris C. Kanellakis and
        Jeffrey Scott Vitter},
 title   = {A Data Dtructure for Arc Insertion and Regular Path Finding},
 journal  = {Ann. Math. Artif. Intell.},
 volume  = {3},
 number  = {2-4},
 pages   = {187--210},
 year   = {1991},
 url    = {https://doi.org/10.1007/BF01530925},
 doi    = {10.1007/BF01530925},
 timestamp = {Sun, 28 May 2017 13:21:00 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/amai/BuchsbaumKV91.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics