BibTeX record conf/bibm/RuanWSWZYG16

download as .bib file

@inproceedings{DBLP:conf/bibm/RuanWSWZYG16,
 author  = {Tong Ruan and
        Mengjie Wang and
        Jian Sun and
        Ting Wang and
        Lu Zeng and
        Yichao Yin and
        Ju Gao},
 editor  = {Tianhai Tian and
        Qinghua Jiang and
        Yunlong Liu and
        Kevin Burrage and
        Jiangning Song and
        Yadong Wang and
        Xiaohua Hu and
        Shinichi Morishita and
        Qian Zhu and
        Guohua Wang},
 title   = {An automatic approach for constructing a knowledge base of symptoms
        in Chinese},
 booktitle = {{IEEE} International Conference on Bioinformatics and Biomedicine,
        {BIBM} 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016},
 pages   = {1657--1662},
 publisher = {{IEEE} Computer Society},
 year   = {2016},
 url    = {https://doi.org/10.1109/BIBM.2016.7822767},
 doi    = {10.1109/BIBM.2016.7822767},
 timestamp = {Fri, 09 Apr 2021 17:11:16 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/conf/bibm/RuanWSWZYG16.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics