BibTeX record journals/jors/MelaoP03

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jors/MelaoP03,
 author  = {Nuno Mel{\~{a}}o and
        Michael Pidd},
 title   = {Use of business process simulation: {A} survey of practitioners},
 journal  = {{JORS}},
 volume  = {54},
 number  = {1},
 pages   = {2--10},
 year   = {2003},
 url    = {https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601477},
 doi    = {10.1057/palgrave.jors.2601477},
 timestamp = {Sun, 02 Jun 2019 21:04:11 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/jors/MelaoP03},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics