BibTeX record journals/fss/WaegemanVSB11

download as .bib file

@article{DBLP:journals/fss/WaegemanVSB11,
 author  = {Willem Waegeman and
        Jan Verwaeren and
        Bram Slabbinck and
        Bernard De Baets},
 title   = {Supervised learning algorithms for multi-class classification problems
        with partial class memberships},
 journal  = {Fuzzy Sets and Systems},
 volume  = {184},
 number  = {1},
 pages   = {106--125},
 year   = {2011},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.fss.2010.11.012},
 doi    = {10.1016/j.fss.2010.11.012},
 timestamp = {Sun, 02 Jun 2019 21:01:53 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/fss/WaegemanVSB11},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics