BibTeX record journals/dke/LiBK15

download as .bib file

@article{DBLP:journals/dke/LiBK15,
 author  = {Yuxuan Li and
        James Bailey and
        Lars Kulik},
 title   = {Efficient mining of platoon patterns in trajectory databases},
 journal  = {Data Knowl. Eng.},
 volume  = {100},
 pages   = {167--187},
 year   = {2015},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.datak.2015.02.001},
 doi    = {10.1016/j.datak.2015.02.001},
 timestamp = {Tue, 16 Apr 2019 17:19:27 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/dke/LiBK15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics