BibTeX record journals/dam/MatushkinZ18

download as .bib file

@article{DBLP:journals/dam/MatushkinZ18,
 author  = {A. D. Matushkin and
        M. E. Zhukovskii},
 title   = {First order sentences about random graphs: Small number of alternations},
 journal  = {Discrete Applied Mathematics},
 volume  = {236},
 pages   = {329--346},
 year   = {2018},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.dam.2017.10.017},
 doi    = {10.1016/j.dam.2017.10.017},
 timestamp = {Thu, 25 Jan 2018 11:13:08 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/dam/MatushkinZ18},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics