BibTeX record journals/corr/KhazeevRMT16

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/KhazeevRMT16,
 author  = {Mansur Khazeev and
        Victor Rivera and
        Manuel Mazzara and
        Alexander Tchitchigin},
 title   = {Usability of AutoProof: a case study of software verification},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1605.01663},
 year   = {2016},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1605.01663},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1605.01663},
 timestamp = {Mon, 17 Sep 2018 07:34:47 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/KhazeevRMT16},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics