BibTeX record journals/corr/AssadiK17

download as .bib file

@article{DBLP:journals/corr/AssadiK17,
 author  = {Sepehr Assadi and
        Sanjeev Khanna},
 title   = {Randomized Composable Coresets for Matching and Vertex Cover},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1705.08242},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1705.08242},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1705.08242},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:49:11 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/AssadiK17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics