BibTeX record conf/jisbd/Parets-LlorcaCAHPPRR99

download as .bib file

@inproceedings{DBLP:conf/jisbd/Parets-LlorcaCAHPPRR99,
 author  = {Jos{\'{e}} Parets{-}Llorca and
        Jos{\'{e}} A. Cars{\'{\i}} and
        Jos{\'{e}} H. Can{\'{o}}s and
        Ana Anaya and
        Mar{\'{\i}}a Visitaci{\'{o}}n Hurtado and
        Mar{\'{\i}}a del Carmen Penad{\'{e}}s and
        Patricia Paderewski and
        Isidro Ramos and
        Mar{\'{\i}}a J. Rodr{\'{\i}}guez},
 title   = {La evoluci{\'{o}}n de modelos en el desarrollo de software: los
        enfoques {OASIS} y {MEDES}},
 booktitle = {{IV} Jornadas de Ingenier{\'{\i}}a del Software y Bases de Datos
        (JISBD'99), C{\'{a}}ceres, del 24 al 26 de noviembre de 1999},
 pages   = {207--218},
 year   = {1999},
 crossref = {DBLP:conf/jisbd/1999},
 timestamp = {Wed, 03 Aug 2016 14:37:22 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/conf/jisbd/Parets-LlorcaCAHPPRR99},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
@proceedings{DBLP:conf/jisbd/1999,
 editor  = {Pere Botella and
        Juan Hern{\'{a}}ndez and
        F{\`{e}}lix Saltor},
 title   = {{IV} Jornadas de Ingenier{\'{\i}}a del Software y Bases de Datos
        (JISBD'99), C{\'{a}}ceres, del 24 al 26 de noviembre de 1999},
 publisher = {Grupo de Paralelismo, Departamento de Inform{\'{a}}tica, Escuela
        Polit{\'{e}}cnia, Universidad de Extremadura},
 year   = {1999},
 isbn   = {84-699-0956-8},
 timestamp = {Wed, 10 Dec 2003 11:02:45 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/conf/jisbd/1999},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics