Journal of Global Optimization, Volume 39

Volume 39, Number 1, September 2007

Volume 39, Number 2, October 2007

Volume 39, Number 3, November 2007

Volume 39, Number 4, December 2007

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier