Text, Speech and Dialogue (TSD)

20. TSD 2017: Prague, Czech Republic

19. TSD 2016: Brno, Czech Republic

18. TSD 2015: Pilsen, Czech Republic

17. TSD 2014: Brno, Czech Republic

16. TSD 2013: Pilsen, Czech Republic

15. TSD 2012: Brno, Czech Republic

14. TSD 2011: Pilsen, Czech Republic

13. TSD 2010: Brno, Czech Republic

12. TSD 2009: Pilsen, Czech Republic

11. TSD 2008: Brno, Czech Republic

10. TSD 2007: Pilsen, Czech Republic

9. TSD 2006: Brno, Czech Republic

8. TSD 2005: Karlovy Vary, Czech Republic

7. TSD 2004: Brno, Czech Republic

6. TSD 2003: Ceské Budejovice, Czech Republic

5. TSD 2002: Brno, Czech Republic

4. TSD 2001: Zelezna Ruda, Czech Republic

3. TSD 2000: Brno, Czech Republic

2. TSD 1999: Plzen, Czech Republic

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier