International Symposium on Algorithms and Computation (ISAAC)

28. ISAAC 2017: Phuket, Thailand

27. ISAAC 2016: Sydney, Australia

26. ISAAC 2015: Nagoya, Japan

25. ISAAC 2014: Jeonju, Korea

24. ISAAC 2013: Hong Kong, China

23. ISAAC 2012: Taipei, Taiwan

22. ISAAC 2011: Yokohama, Japan

21. ISAAC 2010: Jeju Island, Korea

20. ISAAC 2009: Honolulu, Hawaii, USA

19. ISAAC 2008: Gold Coast, Australia

18. ISAAC 2007: Sendai, Japan

17. ISAAC 2006: Kolkata, India

16. ISAAC 2005: Sanya, Hainan, China

15. ISAAC 2004: HongKong, China

14. ISAAC 2003: Kyoto, Japan

13. ISAAC 2002: Vancouver, BC, Canada

12. ISAAC 2001: Christchurch, New Zealand

11. ISAAC 2000: Taipei, Taiwan

10. ISAAC 1999: Chennai, India

9. ISAAC 1998: Taejon, Korea

8. ISAAC 1997: Singapore

7. ISAAC 1996: Osaka, Japan

6. ISAAC 1995: Cairns, Australia

5. ISAAC 1994: Beijing, China

4. ISAAC 1993: Hong Kong

3. ISAAC 1992: Nagoya, Japan

2. ISAAC 1991: Taipei, Taiwan

1. ISAAC 1990: Tokyo, Japan

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier