dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Jing Zhang (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ

other persons with the same name:


Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


142Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLXiangyang Xue, Wei Zhang, Yue-Fei Guo, Hong Lu, Yuejie Zhang, Zichen Sun, Yingbin Zheng, Shile Zhang, Hong Liu, Yuanzheng Song, Jing Zhang, Xisheng He, Kai Li, Jun Zhou, Yanjie Chen: Fudan University at TRECVID 2008. TRECVID 2008
141Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJing Zhang, Siqing You, Yi Zheng, Yafeng Wang, Yongyu Chang, Dacheng Yang: A Novel Load Control Strategy For TD-SCDMA Enhanced Uplink. VTC Spring 2008: 2677-2680

Selection of 2 from 348 records - Jing Zhang has 676 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page