dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Yasuyuki Kajitani (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLTakuya Futatsuyama, Norihiro Fujita, Naoya Tokiwa, Yoshihiko Shindo, Toshiaki Edahiro, Teruhiko Kamei, Hiroaki Nasu, Makoto Iwai, Koji Kato, Yasuyuki Fukuda, Naoaki Kanagawa, Naofumi Abiko, Masahide Matsumoto, Toshihiko Himeno, Toshifumi Hashimoto, Yi-Ching Liu, Hardwell Chibvongodze, Takamitsu Hori, Manabu Sakai, Hong Ding, Yoshiharu Takeuchi, Hitoshi Shiga, Norifumi Kajimura, Yasuyuki Kajitani, Kiyofumi Sakurai, Kosuke Yanagidaira, Toshihiro Suzuki, Yuko Namiki, Tomofumi Fujimura, Man Mui, Hao Nguyen, Seungpil Lee, Alex Mak, Jeffery Lutze, Tooru Maruyama, Toshiharu Watanabe, Takahiko Hara, Shigeo Ohshima: A 113mm2 32Gb 3b/cell NAND flash memory. ISSCC 2009: 242-243

Selection of 1 from 2 records - Yasuyuki Kajitani has 82 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page