dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Den-Kai Juang (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLShyuan Liao, Yen-Shuo Chang, Chia-Hsin Wu, Hung-Chieh Tsai, Hsin-Hua Chen, Min Chen, Ching-Wen Hsueh, Jian-Bang Lin, Den-Kai Juang, Shun-An Yang, Chin-Tai Liu, Tsai-Pao Lee, Jin-Ru Chen, Chih-Heng Shih, Barry Hong, Heng-Ruey Hsu, Chih-Yuan Wang, Meng-Shiang Lin, Wei-Hsiang Tseng, Che-Hsiung Yang, Lawrence Chen Lee, Ting-Jyun Jheng, Wen-Wei Yang, Ming-Yang Chao, Jyh-Shin Pan: A 70-Mb/s 100.5-dBm Sensitivity 65-nm LP MIMO Chipset for WiMAX Portable Router. J. Solid-State Circuits 47(1): 61-74 (2012)
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLJyh-Shin Pan, Ming-Yang Chao, E. Yeh, Wen-Wei Yang, Ching-Wen Hsueh, Shyuan Liao, Jian-Bang Lin, Shun-An Yang, Chin-Tai Liu, Tsai-Pao Lee, Jin-Ru Chen, Chia-Hua Chou, Min Chen, Den-Kai Juang, Jen-Hao Yeh, Chieh-Wei Liao, Po-Hung Chen, Kaipon Kao, Chia-Hsin Wu, Wen-Tso Huang, Shih-Hsien Liao, Chih-Heng Shih, Chien-Hsun Tung, Yen-Po Lee: A 70Mb/s -100.5dBm sensitivity 65nm LP MIMO chipset for WiMAX portable router. ISSCC 2011: 136-138

Selection of 2 from 2 records - Den-Kai Juang has 34 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page