dblp.uni-trier.dewww.dagstuhl.dewww.uni-trier.de

Peiyi Gu (Selection)

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo


2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLShyh-Shyuan Sheu, Meng-Fan Chang, Ku-Feng Lin, Che-Wei Wu, Yu-Sheng Chen, Pi-Feng Chiu, Chia-Chen Kuo, Yih-Shan Yang, Pei-Chia Chiang, Wen-Pin Lin, Che-He Lin, Heng-Yuan Lee, Peiyi Gu, Sumin Wang, Frederick T. Chen, Keng-Li Su, Chen-Hsin Lien, Kuo-Hsing Cheng, Hsin-Tun Wu, Tzu-Kun Ku, Ming-Jer Kao, Ming-Jinn Tsai: A 4Mb embedded SLC resistive-RAM macro with 7.2ns read-write random-access time and 160ns MLC-access capability. ISSCC 2011: 200-202
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLFrederick T. Chen, Heng-Yuan Lee, Yu-Sheng Chen, Yenya Hsu, Lijie Zhang, Pang-Shiu Chen, Weisu Chen, Peiyi Gu, Wenhsing Liu, Sumin Wang, Chen-Han Tsai, Shyh-Shyuan Sheu, Ming-Jinn Tsai, Ru Huang: Resistance switching for RRAM applications. SCIENCE CHINA Information Sciences 54(5): 1073-1086 (2011)

Selection of 2 from 2 records - Peiyi Gu has 28 coauthors

Last update 2012-09-10 CET by the DBLP TeamThis material is Open Data Content released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page