DBLP Keys for David R. Choffnes

# of records = 25

homepages/48/6854 journals/tc/0005CPCBPZ14 conf/mobisys/RosenYNJCM14 conf/pam/NikraveshCKMW14 conf/pam/ZarifisFNCGKMW14 conf/sigcomm/KakhkiRGCGM14 conf/nsdi/SanchezOBCBKW13 conf/sigcomm/JavedCCKAK13 conf/sigcomm/Le-BlondCZDBF13 conf/sigcomm/Katz-BassettSCCVFMAK12 conf/hotnets/Katz-BassettCCSAK11 conf/hotos/WetherallCGHHJSW11 conf/sigcomm/OttoSCBS11 journals/ccr/ChoffnesB10 conf/infocom/ChoffnesSB10 conf/iptps/ChoffnesDMGBA10 conf/sigcomm/ChoffnesBG10 journals/ton/SuCKB09 conf/conext/ChenCPCBPZ09 conf/infocom/ChoffnesB09 journals/sigops/ChoffnesAW08 conf/icdcs/SuCBK08 conf/sigcomm/ChoffnesB08 conf/sigcomm/SuCKB06 conf/mobicom/ChoffnesB05

XML