International Journal of Parallel Programming, Volume 16

Volume 16, Number 1, February 1987

Volume 16, Number 2, April 1987

Volume 16, Number 3, June 1987

Volume 16, Number 4, August 1987

Volume 16, Number 5, October 1987

Volume 16, Number 6, December 1987

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier