UK International Conference on Modelling and Simulation

UKSim 2016: Cambridge, UK

UKSim 2015: Cambridge, UK

UKSim 2014: Cambridge, UK

UKSim 2013: Cambridge, UK

UKSim 2012: Cambridge, UK

UKSim 2011: Cambridge, UK

UKSim 2010: Cambridge, UK

UKSim 2009: Cambridge, UK

UKSim 2008: Cambridge, UK

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier