34. SOFSEM 2008: Novy Smokovec, High Tatras, Slovakia