INFOS / Informatik und Ausbildung

GI Fachbereich Informatik und Ausbildung /Didaktik der Informatik

17. INFOS 2017: Oldenburg, Germany

HDI 2016: Potsdam, Germany

16. INFOS 2015: Darmstadt

15. INFOS 2013: Kiel

14. INFOS 2011: Münster

DDI 2010: Oldenburg

13. INFOS 2009: Berlin

DDI 2008: Erlangen-Nürnberg

12. INFOS 2007: Siegen

DDI 2006: Potsdam

HDI 2006: München, Germany

11. INFOS 2005: Dresden

10. INFOS 2003: München

DDI 2002: Witten-Bommerholz

9. INFOS 2001: Paderborn

8. INFOS 1999: Potsdam

Informatik und Ausbildung 1998: Stuttgart

7. INFOS 1997: Duisburg

6. INFOS 1995: Chemnitz

5. INFOS 1993: Koblenz

4. INFOS 1991: Oldenburg

3. INFOS 1989: München

2. INFOS 1986: Kaiserslautern

1. INFOS 1984: Berlin

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier