Artificial Intelligence and Computational Intelligence

AICI 2012: Chengdu, China

AICI 2011: Taiyuan, China

AICI 2010: Sanya, China

AICI 2009: Shanghai, China